Msze i biuro  

Msze święte
poniedziałek, środa, piątek:
    8.00
wtorek, czwartek, sobota:
    18.30
niedziela i święta:
    7.30 9.00 10.30 12.00 19.00
Zobacz więcej
 
Biuro parafialne
wtorek i czwartek:
    16.00 - 18.00
sobota:
    10.00 - 12.00
Zobacz więcej
   

Kontakt  

Adres:
Parafia Miłosierdzia Bożego
    Droga Leśna 60
    64-600 Oborniki
Telefon:
    (61) 29-60-161
e-mail:
    parafia@milosierdzie.com
   

Strona główna

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata
    (23.11.2014)
Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść;byłem spragniony, a daliście Mi pić;byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;byłem chory, a odwiedziliście Mnie;byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie". Wówczas zapytają sprawiedliwi: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?" A Król im odpowie: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili". Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: "Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść;byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie;byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie;byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie." Wówczas zapytają i ci: "Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?" Wtedy odpowie im: "Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili". I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
Mt 25,31-46
Msze ówięte dzisiaj
26.11.2014 - ŚRODA
8:00 {MIŁ.BOŻE}
 1. + CZESŁAW KOWALCZYK - INTENCJA OD ŻONY
18:30 {MIŁ.BOŻE}
 1. + STANISŁAW I FRANCISZKA
 2. + MAREK RZESKI - INTENCJA OD CIOCI WŁADZI Z DZIEĆMI I ICH RODZINAMI
 3. + HENRYK I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE DLA JEGO ŻONY
Zobacz więcej.
Wolne intencje w najbliźszym czasie
27.11.2014 (CZWARTEK): 8:00 {MIŁ.BOŻE}
Zobacz więcej.
Intencje modlitwy wstawienniczej
Ostatnio dodane intencje modlitwy wstawienniczej:
 • Miłosierny Jezu, dzisiaj moja kochana żona ma przeszczep szpiku. Dziękuję Ci za dawcę, za to że stworzyłeś życie Eli, które jest w stanie pomóc życiu mojej Ani. Proszę, wspieraj lekarzy, którzy dokonują tego przeszczepu i daj Ani wystarczająco dużo sił, żeby ten proces zakończył się szczęśliwie, a Ania by cieszyła się upragnionym zdrowiem.
 • Św. Faustyno dopomóż mi... spraw abym potrafiła wołać JEZU UFAM TOBIE... powierzyć Mu całkowicie siebie i moje dzieci... szczególnie życie mojej córki, która próbowała je sobie odebrać. Proszę dla Niej o moc... mądrość Ducha Świętego aby chciała żyć i postępować zgodnie z Przykazaniami Miłości. ..
  JEZU UFAM TOBIE!!!
 • Za obornicki krąg DK o jedność i pokorę wobec własnych słabości i niedoskonałości.
  O pomoc w szukaniu Ciebie Panie i wyzbycie się egoizmu.
 • Jezu powierzam Tobie nasze dzieci-miej ich w swej opiece,trzymaj mocno za rękę,aby zawsze kroczyli ścieżką Twych przykazań,a ten trudny czas jaki teraz przeżywamy polecamy Twemu miłosierdziu,prosząc o siły,nadzieję i światło Ducha Świętego na dalszą drogę.Jezu ufam Tobie.
 • Za ks Daniela o potrzebne łaski, zdrowie
Zobacz więcej.
Galeria zdjęć
Przegląd najnowszych zdjęć:
Zobacz więcej.
Galeria wideo
Przegląd najnowszych filmów:
Zobacz więcej.